Labdara

Toronto Challenge - 2023

Jun-11-2023

TORONTO CHALLENGE 2023 EITYNĖS

 

Birželio 13 dieną Sekmadienį įvyko Toronto Challenge-2023 eitynės/ bėgimas paremti Toronto senjorus ir juos remiančias organizacijas.

 

Už mūsų LABDAROS slaugos namus ėjo trys žmonės: Daina Cers (Labdaros Fondo pirmininkės Zitos Bersėnaitės-Cers duktė), mūsų senelių lankytoja gyvūnėlių terapeutė Joanne Vanderburgt ir vienos mūsų gyventojos vyras Ahmed Ali.  Jiems nuoširdžiausias AČIŪ.

 

Lėšos buvo renkamos atnaujinti gyventojų terapeutiniam (snoezelen) kambariui ir taip pat atšviežinti antrojo ir trečiojo aukšto vietas bendram suėjimui (comon areas).  Mūsų tikslas buvo sukelti $2,500.  Surinkome $2,665 ($1,095 kompiuteriu per Canada Helps ir $1,570 čekiais ir grynais). Širdingas Ačiū visiems dalyvavusiems ir parėmusiems Labdaros veiklą savo finansine auka!TORONTO CHALLENGE 2023
The annual Toronto Challenge 2023 run/walk took place on Sunday, June 13th this year. The Toronto Challenge provides a fundraising opportunity to support the elderly and organizations working with seniors in the city.
Three individuals walked on behalf of our nursing home LABDARA: Daina Cers (daughter of the Labdara Foundation’s Board of Directors president Zita Bersėnas-Cers), our pet therapist Joanne Vanderburgt and Ahmed Ali, husband to one of our residents.
Our aim was to raise funds to upgrade our therapeutic Snoezelen room as well as the common areas on the 2nd and 3rd floors. Our goal was $2,500 and we raised $2,665 ($1,095 donated online through Canada Helps and $1,570 donated by cheque or cash). Sincere thanks to our walkers and donors who supported Labdara with their financial donations

WAYS TO GIVE

Learn how you can help sustain Labdara Nursing Home


Labdara Lithuanian Nursing Home is owned by the Labdara Foundation, a not-for-profit registered charity B/N 118987775RR0001.
The home is managed by UniversalCare Inc.


Website Sponsored by PARAMA Credit Union Ltd.
www.parama.ca

Contact

   416-232-2112
   info@labdara.ca
   Contact Form