Labdara

Our NewslettersOur Easter Newsletter is now available

LINKIME VISIEMS LINKSMŲ VELYKŲ – paspauskite nuorodą ir apsilankykite pas mus. Sužinokite ką mes veikiame, perskaitykite vėliausias žinias nuo mūsų Administratorės Lauros ir mūsų Direktorių Tarybos pirmininkės Zitos. Susipažinkite su Labdaros Fondo stipendijų laimėtojais ir palinkėkite jiems sekmės moksluose. Pasidžiaukite mūsų Diakono Kazimiero vilties pilnuose linkėjimuose.

. HAPPY EASTER EVERYONE – click on the link and enter our world this Easter season. Find out what our residents have been up to and read the latest news from Laura our Administrator and Zita our Chair of the Board. Meet the Labdara Foundation scholarship recipients and wish them well in their studies. Read a word of hope from our Deacon Kazys.

WAYS TO GIVE

Learn how you can help sustain Labdara Nursing Home


Labdara Lithuanian Nursing Home is owned by the Labdara Foundation, a not-for-profit registered charity B/N 118987775RR0001.
The home is managed by Assured Care Consulting Services.


Website Sponsored by PARAMA Credit Union Ltd.
www.parama.ca

Contact

   416-232-2112
   info@labdara.ca
   Contact Form